Jagoda Kršek, prof. CPE

Magistar kineziologije
Certified Professional Electrologist
Practitioner in Permanent Cosmetic Make-Up

Na Kineziološkom fakultetu diplomirala je 1983. godine. Školu za elektroepilaciju i trajnu šminku je završila 1994. godine. Američka udruga elektrologa AEA, ustanovila je specifične standarde za ovu profesiju koji uključuju potvrdu Internacionalnog odbora o sposobnosti IBEC-Princeton. To je elitna grupa elektrologa koji nose internacionalnu titulu CPE i redovito testiraju svoje znanje prema vrhunskim standardima. Jagoda je ponosna što je njihov član.
1998. godine uključuje se u edukaciju za rad sa vrhunskim američkim laserima koju je vodio dr. Berry Di Bernardo,NJ, te dobiva certifikat za rad sa laserom.

Smatrajući kontinuiranu edukaciju podlogom kvalitetne usluge redovni je sudionik na kongresima u SAD-u koji su fokusirani na lasersku epilaciju i elektroepilaciju, primjenjujući stečena znanja u svom Centru za lasersku epilaciju i elektrepilaciju FORMA.